Stabilizacja gruntów

Stabilizacja gruntów

Przez stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym  w technologii mieszania na miejscu rozumiemy zwiększenie w sposób trwały wytrzymałości gruntu naturalnego na oddziaływanie ruchu i warunków atmosferycznych przez zastosowanie chemicznych metod wzmacniania.

Wzmacnianie gruntu w podłożu przez mieszanie z różnymi dodatkami stanowi proces ulepszania, przekształcający grunt niespoisty lub spoisty w podłoże odznaczające się odpowiednią nośnością.

Do wykonania stabilizacji firma BETON SYSTEM używa specjalistycznych maszyn tzw. recyklerów, rozściełaczy spoiw (maszyny dawkujące odpowiednią ilość spoiwa), cystern – polewaczek, oraz standardowych maszyn – równiarek i walców drogowych.

REALIZACJE