Mobilne węzły betoniarskie

Mobilne węzły betoniarskie

MWB jest urządzeniem łatwo-przestawnym (mobilnym) służącym do produkcji betonów towarowych zgodnie z receptą, mieszanek kruszyw na potrzeby warstwy mrozoochronnej czy górnej warstwy nasypu.

Zastosowanie:

 • produkcja betonów nawierzchniowych, towarowych, stabilizacji,
 • produkcja mieszanek kruszyw na warstwę mrozoochronną oraz górną warstwę nasypu

Zalety:

 • łatwy przewóz zwykłymi środkami transportu,
 • możliwość tymczasowego ustawienia na placu budowy, jako jego wyposażenie, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę,
 • są przystosowane do ustawienia na płytach fundamentowych rozmieszczonych na równym terenie,
 • wydajność pojedynczej instalacji: 320-500 t/h – przy produkcji betonów oraz 420-800 t/h przy produkcji mieszanek niezwiązanych,
 • dozowanie od 2 – 4-ech rodzajów kruszyw (zasobniki kruszyw 4 x 35 m3)
 • wagowy system pomiarowy dozowanych składników mieszanek,
 • możliwość podłączenia dodatkowych silosów, dodatkowych zasobników kruszyw oraz dodatkowych systemów pomiarowych,
 • załadunek transportu odbywa się w trybie ciągłym,
 • nasze instalacje są zaakceptowane i dopuszczone przez GDDKiA do produkcji,
 • gwarancja ekonomicznej oraz elastycznej produkcji z zachowaniem najwyższych standardów,
 • połączenie w kompletny węzeł betoniarski jest bardzo proste oraz możliwe do wykonania w ciągu 5 – 7 dni.

REALIZACJE